Choose your language:

 Zawiadomienie o połączeniu spółek NMG Sp. z o.o. i CALLTECH Sp. z o.o.

 

w SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NMG S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 Zarząd NMG S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ma przyjemność poinformować Państwa, że:

 W dniu 26 kwietnia 2016 roku  nastąpiło połączenie spółek NMG Sp. z o.o. w Bydgoszczy ze spółką CALLTECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w związku z czym w tym w dniu nastąpił wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS.

Połączenie spółek powoduje że NMG S.A. będzie kontynuatorką działalności obu dotychczasowych podmiotów.

Zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych NMG S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jest z mocy ustawy sukcesorką obu łączących się spółek, tj.  NMG Sp. z o.o. i CALLTECH Sp. z o.o.

 


 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ NMG S.A.

 

www.nmg.pl

KONTAKT

NMG S.A.
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz

Tel. (+48 52) 370 34 00
Fax (+48 52) 362 00 50
Email: nmg@nmg.pl

HELPDESK: helpdesk@nmg.pl